Seta ry perusti Seksuaalinen tasavertaisuus SETA säätiö sr:n vuonna 1982. Säätiön tarkoituksena on edistää seksuaaliseen tasavertaisuuteen pyrkivää yhteiskunnallista toimintaa. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa tukemalla taloudellisesti seksuaaliseen tasavertaisuuteen pyrkivää yhteiskunnallista toimintaa.

Tällä hetkellä säätiön toiminta keskittyy varainhankintaan jakokelpoisen pääoman kasvattamiseksi. Tämän vuoksi säätiö ei toistaiseksi jaa apurahoja tai avustuksia kohderyhmälleen.

Seta-säätiö ottaa vastaan testamentti- ja muita lahjoituksia. Käytännön asioissa voit olla yhteydessä säätiön asiamieheen.