Seta ry perusti Seta-säätiö sr:n vuonna 1982. Säätiön tarkoituksena on edistää yhteiskunnallista toimintaa, joka edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee taloudellisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuteen pyrkivää yhteiskunnallista toimintaa sekä harjoittaa toimintaa, joka välittömästi edistää säätiön tarkoituksen toteutumista.

Tällä hetkellä säätiön toiminta keskittyy varainhankintaan jakokelpoisen pääoman kasvattamiseksi. Tämän vuoksi säätiö ei toistaiseksi jaa apurahoja tai avustuksia kohderyhmälleen.

Seta-säätiö ottaa vastaan testamentti- ja muita lahjoituksia. Käytännön asioissa voit olla yhteydessä säätiön asiamieheen.