Seta-säätiö voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Tällä hetkellä pääpaino lahjoitusten keräämisessä on säätiön rahoitusaseman vahvistaminen, jotta jatkossa säätiö voisi toteuttaa tarkoitustaan kestävästi.

Lahjoita Seta-säätiölle


Voit tehdä lahjoituksen säätiön työn hyväksi myös tilisiirrolla.

Saaja: Seta-säätiö sr

IBAN: FI76 1521 3007 1297 54

BIC: NDEAFIHH

Pankkiviitenumero: 3 00014

Virtuaaliviivakoodi: 476152130071297540000000000000000000000000300014200721

Tällä viitenumerolla tehdyt lahjoitukset käytetään säätiön yleishyödyllisen toiminnan ylläpitämiseen sekä rahankeräyksen käyttötarkoituksessa kuvattuihin tarkoituksiin eli yleisesti tarkoituksiin, jotka edistävät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Toissijaisesti lahjoitetut varat käytetään säätiön oman pääoman vahvistamiseen. Säätiön rahoittaa toimintansa oman pääomansa tuotoilla.

Muuta

Säätiö voi julkaista tulevaisuudessa kohdennettuja lahjoituskohteita. Lisätietoja säätiön asiamieheltä.