Seta ry perusti säätiön 5.6.1982 ja se merkittiin säätiörekisteriin 12.4.1983 nimellä Seksuaalinen tasavertaisuus SETA säätiö sr. Säätiön peruspääomaksi Seta osoitti 100 000 markkaa Vanhan Polin Disco 302:n tuotoista. Sääntöjensä mukaisesti säätiön tarkoituksena on edistää seksuaaliseen tasavertaisuuteen tähtäävää yhteiskunnallista toimintaa.

Säätiö perusti 29.5.1984 yhdessä eräiden yksityishenkilöiden kanssa Ravintola Oy Afroditen. Ravintolayhtiö omisti lokakuussa 1992 avatun DTM:n vuoteen 2012 asti, jolloin ravintolayhtiö asetettiin konkurssiin. Vuosina 1984-1993 ravintolayhtiö omisti maamme ensimmäisen lesbo/homoravintolan, Gambrinin, ja 1990-luvulla parin vuoden ajan ravintola Stonewallin.

Säätiö on jakanut apurahoina noin 175 000 euroa säätiön tarkoitusta edistäviin kohteisiin, kuten tutkimukseen, julkaisutoimintaan, taiteellisiin produktioihin, seminaareihin ja muihin tapahtumiin sekä matkoihin ja erilaisiin hankintoihin.

Ravinto Oy Afrodite Oy:n konkurssin jälkeen säätiöllä ei ole ollut omaisuutta, jonka tuotoista se voisi jakaa apurahoja. Tällä hetkellä säätiö pyrkii aktiivisesti kasvattamaan omaisuutta, jotta se voisi tulevaisuudessa toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja omaisuutensa tuotoista.