Rahankeräyslupa

Luvan numero: RA/2020/796

Keräyksen järjestäjä: Seta-säätiö sr

Yhteystiedot: lue tästä linkistä, lisätietoja säätiön asiamieheltä.

Käyttötarkoitus: Rahankeräysvarat käytetään tarkoituksiin, jotka edistävät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.

Varojen käyttökohteina voivat olla säätiön oma yleishyödyllinen toiminta ja mm. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä ja niiden asemaa koskevat tutkimushankkeet, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia koskeva tiedotustoiminta, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyväksi toimivien yhdistysten toiminnan tukeminen, Suomen ulkopuolella toimivien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen järjestöjen toiminnan tukeminen sekä kulttuuri- ja taidenhankkeet, jotka koskettavat tai joiden toteuttajissa on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajia.

Rahankeräysvaroja voidaan käyttää säätiön pääomittamiseen siten, että varoja ja varoista kertyviä tuottoja käytetään säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaa, jotta säätiö voi vakaalta pohjalta tehdä työtä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämiseksi yhteiskunnassa.